Abonneren

INSPIREREN IS ONS ADAGIUM
‘Vloervak’ biedt de lezer een nieuwe en verrassende kijk op producten, ontwikkelingen en projecten in de breedste zin. Kernactiviteit en doelstelling van ‘Vloervak’ is om kwalitatief hoogwaardige vakinformatie te leveren. Op heldere en overzichtelijke manier geeft het iedere editie inzicht in alle disciplines binnen de branche. Daarnaast ontvangen abonnees éénmaal per jaar het jaarboek met een uitgebreid overzicht van gerenommeerde producenten en leveranciers.


Abonneren
Ontvang 6x per jaar Vloervak voor 54 euro per jaar exclusief BTW.
KBC Bank
IBAN BE80 7310 2514 2977
BIC KREDBEBB
t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA, o.v.v. Vloervak magazine

Informatie over abonnementen: info@louwersmediagroep.be
Tel. +32 50 36 81 70


Adreswijzigingen
Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.


Opzeggingen
Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.