Terrachampsysteem

Opbouw van een terras iSOX-systeem: iSOX-afdichtingsdoek wordt verlijmd met Botament M21 HP Speed op de chappe, vooraf geprimerd met Botament D11.

02:08
18-07-2019

Revolutionaire oplossing voor schadevrije terrassen en balkons

Terrassen en balkons met een lange levensduur realiseren, is geen evidentie. Scheuren, kalkuitbloeiingen, afbrokkelen van keramiek en voeg, vorstschade, … Het zijn maar enkele voorbeelden van mogelijke problemen. De onzekerheid is zo groot dat veel tegelleggers zelfs voor dit soort projecten bedanken. Met het Terrachampsysteem van iSOX komt daar echter verandering in. Deze innovatieve oplossing garandeert zonder extra werk of kosten een ongeziene levensduur van terrassen en balkons. 

Vanuit de leuze ‘dé zekerheid voor de vakman’ profileerde iSOX zich zes jaar geleden als een innovatieve probleemoplosser voor de waterdichting van inloopdouches. “Van meet af aan wilden we nog andere issues onder handen nemen”, vertelt zaakvoerder Niels Buyl. “Vooral de moeilijkheden met terrassen en balkons lieten ons niet onberoerd. Toegegeven, onze technische mensen stonden jarenlang voor een raadsel. Ze namen alle oplossingen onder de loep: ontkoppeling– en drainagematten, cementgebonden tegellijmen van S1 tot S2,… Tegelijkertijd bestudeerden ze tal van schadegevallen bij expertisebureaus.”

Eén van de vele problemen
iSOX maakte een inventaris van de verschillende problemen. “Een voorbeeld is de thermische belasting van een terras in combinatie met de uitzettingscoëfficiënten van de verschillende materialen”, vervolgt Niels Buyl. “Wanneer de zon pal op de tegels schijnt, kan de temperatuur gemakkelijk tot 50°C oplopen. In de lente zijn de nachten echter redelijk fris, met als gevolg dat de temperatuur tot bijvoorbeeld 10°C zakt. Idem dito met een onweersbui. Dit verschil van 40°C wordt ∆T genoemd, waarbij 1°C verschil ook als 1K wordt aangeduid. Cementgebonden chape heeft een uitzettingscoëfficiënt van 0,011 mm/m/K , bij keramische tegels is dat 0,006 mm/m/K. Met andere woorden: bij een temperatuurverschil van 40K (ofwel 40°C) valt scheurvorming van de voegen en zelfs de tegels bijna niet uit te sluiten, zelfs indien bij de dilatatievoegen een overspanning van 5 meter wordt toegepast.”

Terrachampsysteem

De terrastegels worden op iSOX-afdichtingsdoek verlijmd.

 

Op zoek naar antwoorden
Scheuren in het voegsel opent de weg voor insijpelend water. “Wat dan met het verzepen van cementgebonden tegellijmen en de hechting van die cementgebonden tegellijmen op eventuele  ontkoppeling– of drainagematten?”, vertelt Niels Buyl. “En wat doe je met uitbloeiingen op voeg en tegel wanneer kalk uit de cement van de tegellijm loskomt en door capillair transport de oppervlakte bereikt? De praktijk heeft uitgewezen dat een cementgebonden tegellijm nooit een 100 procent volle verlijming van het oppervlak geeft, zelfs niet bij dubbele verlijming. En dan is er nog het probleem van condensatie onder de tegel die resulteert in een hoge dampdruk wanneer de zon schijnt. Met al deze bouwtechnische raadsels en de kennis die we uit de schadegevallen haalden, trokken we naar het technische labo van Botament Systembaustoffe, een dochteronderneming van Mc Bauchemie, waarvoor we de wet room solutions exclusief in België verdelen.”

Terrachampsysteem

Een dubbele verlijming is niet meer nodig.

 

Revolutionaire oplossing
Een intense samenwerking resulteerde dit jaar in de lancering van een revolutionair systeem waarmee echt duurzame terrassen en balkons kunnen worden gerealiseerd: de Botament Terrachamp met bijhorende lijm en voegsel op basis van de ‘HYDRO 02 FLEX’- technologie. “De voordelen ten opzichte van de klassieke cementgebonden tegellijmen zijn legio”, legt Niels Buyl uit. “Met de tegellijm BTK200 Terrachamp krijgen de begrippen flexibiliteit en kleefkracht een totaal nieuwe invulling. Zeker voor terrassen en balkons overtreft ze op dat vlak vele keren de gekende maatstaven. Sterk flexibele S2-lijmen conform DIN EN 12002 bereiken een doorbuiging van 5mm, terwijl de BTK200 Terrachamp met 35 mm zeven keer beter scoort. Daarenboven zijn de tegellijm en het voegsel binnen het systeem sterk waterdoorlatend. Dat voorkomt beschadigingen die ontstaan door dampdruk onder de tegels. Bovendien zorgen de sterke afvoerwaterende eigenschappen van de BTK200 voor een veilige en efficiënte afvoering van de watermassa’s onder de tegels. Tenslotte zijn de tegellijmen BTK200 en het voegsel volledig kalk- en cementvrij, waardoor kalkuitbloeiingen definitief tot het verleden behoren.”

Tekst: Els Jonckheere
Beeld: iSOX

Vloervak partners

Modulair draagsysteemPre-Aging